PARK GWIAZD MIĘDZYZDROJE

Autorzy: Katarzyna Chmielewska, Dominik Górski, Łukasz Bogdanowicz
Lokalizacja: Międzyzdroje
Realizacja: 2020/2021

Kompleksowe opracowanie zieleni miejskiej w Międzyzdrojach. Parki, zieleńce, przestrzenie dla mieszkańców, place zabaw, miejsce sportu i rekreacji.

Projekt „Międzyzdroje – Morze Zieleni” realizowany był od 2017 roku i zakładał stworzenie atrakcyjnych terenów rekreacji w mieście. Tereny objęte projektem podzielone zostały na 8 obszarów i obejmowały powierzchnię 9 ha. Każdy teren otrzymał indywidualną nazwę: Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności, Park Popołudniowy.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Jako jedyny w województwie zachodniopomorskim i jako jeden z siedmiu w Polsce, uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł. Całkowita wartość projektu to prawie 11 mln zł.

Współpraca przy koncepcji: Justyna Strzyżewska, Leszek Jastrzębski, Tadeusz Fiszer, Tomasz Furmańczyk.

Współpraca przy projekcie budowlanym: Natalia Maćków, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Jaworski, Adam Krupiński, Piotr Markowski.

Zdjęcia: Piotr Krywan